Blog

Konsultacja psychologiczna

Pomoc psychologa w nurcie terapii systemowej
Pomoc psychoterapeutyczna w myśl terapii systemowej oferowana jest w gabinecie psycholog Agaty Poręby – Chabros w Lublinie. Pacjenci pojawiający się w gabinecie lubelskiej psycholog najpierw mogą skorzystać z diagnozy psychologicznej, obejmującej: diagnostykę sprawności intelektualnej, diagnozowanie osobowości lub zdiagnozowanie zaburzeń. Jest to uzależnione od tego, czego dotyczy określony przypadek. Wszystkie diagnozy realizowane są na równi dla najmłodszych, młodzieży, jak i dla osób starszych. Jeśli klient ma takie życzenie, to diagnoza może być zaprezentowana w formie pisemnej, dla dalszych konsultacji lub, dla potrzeb określonej instytucji. Pomoc taka jak psychoterapia zrealizowana jest na podstawie indywidualnych przesłanek. W trakcie psychoterapii pacjenci mogą określić z pomocą psychoterapeutki, jakiej zmiany się spodziewają w życiu i jak mogą to podczas psychoterapii uzyskać. Terapia może zostać skierowana do jednego pacjenta, do pary albo do rodziny.

Previous article
ZAPROSZENIA ŚLUBNE
Next article
Zrębki kolorowe
About the author
related articles