Blog

Konsultacja psychologiczna

Pomoc psychologa w nurcie terapii systemowej
Pomoc psychoterapeutyczna w myśl terapii systemowej oferowana jest w gabinecie psycholog Agaty Poręby – Chabros w Lublinie. Pacjenci pojawiający się w gabinecie lubelskiej psycholog najpierw mogą skorzystać z diagnozy psychologicznej, obejmującej: diagnostykę sprawności intelektualnej, diagnozowanie osobowości lub zdiagnozowanie zaburzeń. Jest to uzależnione od tego, czego dotyczy określony przypadek. Wszystkie diagnozy realizowane są na równi dla najmłodszych, młodzieży, jak i dla osób starszych. Jeśli klient ma takie życzenie, to diagnoza może być zaprezentowana w formie pisemnej, dla dalszych konsultacji lub, dla potrzeb określonej instytucji. Pomoc taka jak psychoterapia zrealizowana jest na podstawie indywidualnych przesłanek. W trakcie psychoterapii pacjenci mogą określić z pomocą psychoterapeutki, jakiej zmiany się spodziewają w życiu i jak mogą to podczas psychoterapii uzyskać. Terapia może zostać skierowana do jednego pacjenta, do pary albo do rodziny.

Previous article
ZAPROSZENIA ŚLUBNE
Next article
Zrębki kolorowe
About the author